položek:0
cena:0,- Kč
Velký sortiment dětského zboží, kterým potěšíte Vaše dítě i sebe. Kočárky, autosedačky, dětský nábytek, hračky, dětský pokoj, dřevěné hračky, přebalovací pult, dětské postýlky a další dětské zboží.
hlavní strana články křestní jména mateřské školy
hračky, dětské zboží, kočárky, chůvičky: 1176
video ukázky: 166 , dokumenty a manuály: 429 ,
obrázky: 21731 Co nejvíce hledáte?, Archív
 
 
 
 
 

Nadační fond Kapka naděje

Nadační fond Kapka nadějeNaše firma se rozhodla pomáhat nemocným dětem a to pravidelným věnováním finančních prostředků ze svých zisků. Z každé Vaší objednávky přispíváme na nadační fond Kapka Naděje.


Jak přispíváme my?

 • Příspěvek odvádíme z každé realizované objednávky na www.promojedite.cz. Výše příspěvku je 3,-Kč za každý zakoupený produkt (u každé objednávky budete informováni o výši vašeho příspěvku) Finanční obnos zasíláme pravidelně na konto nadačního fondu KAPKA NADĚJE.
 • Propagací nadačního fondu na našich internetových stránkách, v tiskových a internetových reklamách či formou distribuce propagačních letáků.
Jak můžete přispět vy?
 • Každá Vaše objednávka je příspěvkem na nadační fond Kapka naděje
 • Dárcovskou SMS-kou, odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS KAPKANADEJE na číslo 87777. v ceně 30 Kč přispějete do nadačního fondu částkou 27 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz
 • Zasláním libovolného finančního příspěvku na přímá konta Nadačního fondu Kapka naděje:
    ČSOB, a.s. 419 400 003 / 0300
    KB, a.s. 277 00 277 / 0100
    UniCreditBank 44 44 44 44 44 / 2700
    sbírkový účet ČSOB, a.s. 756 756 / 0300


Veškeré informace o nadačním fondu KAPKA NADĚJE a využití vašich finančních příspěvků, najdete vždy aktuálně na www.kapkanadeje.cz



Nadační fond Kapka naděje

Hlavní cíle nadačního fondu Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol v následujících oblastech:

Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod

Diagnostika a léčba dětských leukémií je jednou z nejprogresivněji se vyvíjejících oblastí medicíny. Nové poznatky v oblasti genetiky, imunologie, podpůrné a hormonální léčby a transplantologie přispívají k výrazně vyšší úspěšnosti léčby. Podmínkou zachování evropského, resp. světového standardu transplantačního centra v Motolské nemocnici je kontinuální vybavování tohoto pracoviště nejmodernější přístrojovou a laboratorní technikou. Nákup potřebných přístrojů je jednou z priorit činnosti nadačního fondu. Jedná se zejména o přístroje sloužící ke zrychlení diagnostiky leukémií, stanovení hodnot krevního obrazu, přípravu některých krevních produktů apod.


Pomoc v oblasti psychosociální péče

Léčba dětských pacientů s poruchami krvetvorby je dlouhodobou záležitostí. Několikaměsíční pobyty v nemocnici vyřazují děti z kolektivu, zájmových kroužků, omezují jejich kontakt s kamarády. Vzhledem k těmto skutečnostem se Nadační fond Kapka naděje snaží působit i v oblasti psychosociální péče. Formy naší pomoci jsou následující:

• zlepšování celkového prostředí lůžkových, ambulantních a ostatních prostor na hematologickém oddělení, materiálního a výtvarného vybavení heren a učeben
• hrazení platu psychosociálních pracovníků na oddělení hematologie
• organizování akcí pro děti v nemocnici (vánoční den, velikonoční nadílka, Mikulášská apod.)
• návštěvy sportovců, umělců a dalších známých osobností v nemocnici
• podpora účasti vyléčených pacientů na ozdravných pobytech


Nadační fond Kapka naděje V pražské motolské nemocnici poprvé vyzkoušeli supermoderní zobrazovací metodu.

V roce 2007 fond zorganizoval mnoho úspěšných akcí, mimo jiné v závěru roku benefiční koncert Královny muzikálu, na kterém se prostřednictvím DMS a šeků od partnerů vybralo 3,6 mil Kč. Tato částka putovala do FN Motol, aby pomohla významnou částkou při nákupu operačního mikroskopu PENTERO.
Zdroj: Kapka naděje


Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky

V době vzniku nadačního fondu byla transplantační jednotka hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol, kde se jako na jediném místě v České republice provádí od r. 1989 transplantace kostní dřeně u dětí, ve velmi špatném stavu. Zastaralé transplantační boxy, špatná přístrojová technika a laboratorní vybavení, takřka žádné psychosociální zázemí - to byla velmi alarmující fakta. Vedení nemocnice, lékaři transplantační jednotky a občanské aktivity v čele s Kapkou naděje rozpoutali v r. 2000, kdy se situace stala téměř neudržitelnou, rozsáhlou mediální kampaň, jejímž výsledkem byl příslib státní dotace ve výši 85 mil. Kč na výstavbu nové moderní transplantační jednotky. Nové transplantační centrum s 10 lůžky bylo slavnostně otevřeno v červnu 2002 a plný provoz byl zahájen v březnu 2003.

Cílem nadačního fondu je kontinuálně poskytovat finanční prostředky, potřebné zejména pro nákup přístrojového vybavení tohoto pracoviště tak, aby přístrojová a laboratorní technika odpovídala požadavkům nejmodernějších trendů v oboru transplantologie.

Nadační fond Kapka naděje Dne 9. 1.2007 byl předán přístroj pro kvantitativní polymerasovou řetězovou reakci (7500 FAST REAL TIME PCR SYSTÉM,W/TOWER,S. ) pro Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole. Tento přístroj je používán v laboratoři ke sledování zbytkové nemoci a diagnostice závažných virových nákaz u dětí léčených pro akutní leukemii. Nový přístroj je zásadní pro hladký průběh nového léčebného protokolu, jehož zásadní součástí je právě detekce zbytkové nemoci. Za NF Kapka naděje přístroj v hodnotě 1 446 277,- předala ředitelka NF Elen Švarcová.
Zdroj: Kapka naděje


Podpora vědeckých aktivit

Zlepšení léčebných výsledků je podmíněno existencí vlastní výzkumné základny na oddělení hematologie a stejně tak zapojením do řady mezinárodních výzkumných projektů a grantových úkolů. Nadační fond Kapka naděje se snaží tyto aktivity podporovat tím, že poskytuje prostředky na výzkum účinku nových léků, provádění klinických studií, hradí zahraniční studijní programy mladých vědců a podporuje další vzdělávání pracovníků transplantačních týmů.