položek:0
cena:0,- Kč
Velký sortiment dětského zboží, kterým potěšíte Vaše dítě i sebe. Kočárky, autosedačky, dětský nábytek, hračky, dětský pokoj, dřevěné hračky, přebalovací pult, dětské postýlky a další dětské zboží.
hlavní strana články křestní jména mateřské školy
hračky, dětské zboží, kočárky, chůvičky: 1176
video ukázky: 166 , dokumenty a manuály: 429 ,
obrázky: 21731 Co nejvíce hledáte?, Archív
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny promojedite.cz platné od 01.10.2008I. Úvodní ustanovení
 1. Provozovatelem tohoto serveru a současně označený jako prodávající je:
  Lukáš Havlas, korespondenční adresa: Mikulíkova 692; Vrchlabí 54301
 2. Provozovatel serveru prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího www.promojedite.cz prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů a pro telefonické objednávky uskutečněné prostřednictvím infolinky na tel.čísle +420 737 884 275. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou kupující uzavírá odesláním objednávky na uvedené internetové stránce.
 4. Prodávající dodává zboží na základě elektronické / telefonické objednávky a specifikace zákazníka z vyplněného formuláře, který je k dispozici v košíku před odesláním objednávky.
 5. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky, popř. faxem, poštou či sms formou. Písemná a emailová komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím se považuje za důvěrnou a klient není oprávněn bez souhlasu prodávajícího zveřejňovat tyto písemné náležitosti, mimo případů vyplývající ze zákona.
II. Vymezení pojmů
 1. Momentem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího se na zákazníka vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.promojedite.cz. Na tyto obchodní podmínky je zákazník zřetelně upozorněn ještě před samým odesláním objednávky.
 2. Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Spotřebitel (kupující)- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
III. Objednávka, uzavření smlouvy, storno poplatky
 1. Podmínkou platnosti elektronické a telefonické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (jméno-příjmení-platná a úplná dodací poštovní adresa-telefonický nebo emailový kontakt, popř. IČ a DIČ či jiné doplňující informace potřebné k vyřízení objednávky).
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy dle &53 odst.1 občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází při potvrzení závazné objednávky prodávajícím, čemuž předchází udělení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a uzavřením kupní smlouvy formou "OK" před odesláním objednávky, nebo souhlasem "ANO" při telefonické objednávce.
 3. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován automatickou elektronickou poštou.
 4. Kupní smlouvu lze měnit či stornovat ZDARMA a to pouze dohodou s prodejcem a v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednáná a posléze vrácení zboží dodavateli, poštovné, balné apod. do max.výše 500 Kč) a to nejpozději do 14 dnů od zaslání storno faktury formou platebních informací na email zákazníka. V případě neuhrazení nákladů ve stanovené lhůtě, se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele a může být právně vymáhána spolu s pokutou.
 5. Veškeré objednávky zaslané do klientské centra budou potvrzeny prodávajícím obratem. Prodávající je povinen po dokončení objednávky sdělit klientovy jeho variabilní symbol, tedy číslo objednávky, platební informace, příp.předběžný termín doručení apod. formou emailu do 2 pracovních dnů. Veškeré tyto informace jsou též dostupné na odkazu pro on-line sledování objednávky, který je zákazníkovy vygenerován po odeslání objednávky na internetu a taktéž zaslán na uvedený email. V případě nedoručení potvrzujícího emailu v této lhůtě z technických důvodů nebo problémů na straně klienta či provozovatele emailové schránky, je klient o tomto povinen informovat telefonicky klientské centrum prodejce, jinak bude považován email za doručený. U Produktů označené zeleně "sklad" je zaručena ze strany prodejce garance doručení takto označeného zboží. Objedná-li zákazník zboží označené na www.promojedite.cz - "do 1-3 týdnů", bezpodmínečně souhlasí s faktem, že dodání tohoto zboží je bez garance. Takto je označováno zboží, které není skladem u naší společnosti a dodávka je v režii dodavatelských firem. Uvedená expediční lhůta je orientační a je upřesněna na odkazu on-line sledování objednávky po ověření dostupnosti zboží u dodavatele. Zákazník může kdykoliv požádat o odeslání částečné objednávky nebo bezplatné storno.
IV. Dodací podmínky, termín
 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo (s omezením autorských práv dle autorského zákona) ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží a uhrazením ceny zboží.
 3. Prodávající dodá zboží kupujícímu do 4 dní, od uhrazení objednávky, nebo na dobírku, dle zvoleného typu dodání zákazníkem. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Takto však musí učinit písemně (email,SMS), ještě před realizací (zkomletování či odeslání) objednávky. V případě, že kupující objednávku prokazatelně nezrušil, prodlužuje se doba k vyřízení objednávky dle informací na stránce pro sledování objednávky. Objednávka zůstává v platnosti. Dodací lhůty stanovené v tomto odstavci neplatí je-li zákazník informován o delší době k vyřízení objednávky z důvodů dočasné či dlouhodobé nedostupnosti zboží na skladě dodavatele a proti tomuto datu vyřízení nepodá prokazatelně kupující odpor.
 4. Zásilky odeslané prostřednictvím České pošty je zákazník v případě nezastižení při donášce do domu povinen vyzvednout v úložním termínu.
 5. O odeslání zásilky je zákazník informován emailem i s uvedením předběžné doby doručení, ale i na odkazu pro sledování objednávky, který je povinen si kupující uložit po odeslání objednávky z internetových stránek pro pozdejší přístupy. V případě zvolení SMS upozornění je odeslána SMS na telefonní číslo uvedené při objednávce o předání zboží přepravci.
 6. Prodejce si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným dodavatelem po opakovaných objednáních. V případě nedostupnosti některého zboží bude kupujícímu odbavena zásilka s již připraveným a dostupným zbožím a to vždy po vzájemné dohodě mezi prodejcem a kupujícím. V případě nedodání zboží formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží.
V. Platební podmínky
 1. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována. V případě, že kupující uvede chybné či neúplné náležitosti platby může být taková platba spárována s objednávkou se spožděním a tím se prodlouží i doba dodání.
 2. Je-li cena hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku bankovním převodním příkazem - je zboží expedováno přednostně dle skladových zásob co nejdříve po připsání platby na bankovní účet prodejce.
 3. Výzvu k platbě zasílá prodávající kupujícímu po kompletním naskladnění a zkompletování objednávky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály a propagaci sponzorů, zákazník objednáním souhlasí, že spolu se zbožím obdrží i reklamní materiály.
 6. Zákazník je povinen provést úhradu nejpozději do 7 dnů od zkompletování zásilky a obdržení zálohové faktury. V případě neobdržení platby do 14 dnů od zaslání zálohové faktury, je objednávka stornována.

 7. AKTUÁLNÍ SAZEBNÍK SLUŽEB:
  - Změna, úpravy a doplnění objednávky 0 Kč (možné pouze pokud nebyla zásilka expedována nebo odeslána)
  - Dodatečné zaslání opisu faktury v tištěné podobě na žádost zákazníka: 39 Kč
  - Storno poplatky po expedici objednávky nebo jejím odeslání: 100 - 300 Kč dle hodnoty poštovného a balného.
  - Ostatní nestandarní a nadstandardní služby: smluvní, dle dohody.
VI. Záruky a reklamační řád
 1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem - tedy 24 měsíců. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným rádně specifikovaným oznámením vad, které by mělo obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace vyřízena dle možností stanovených zákonem. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno s veškerou dokumentací a zasláno bezdobírkově na adresu prodávajícího či osobně. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění, o případném prodloužení této lhůty se prodávající musí s kupujícím prokazatelně dohodnout. První zprávu týkající se reklamace zašle prodávající kupujícímu nejdéle do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace nelze uplatnit na kvalitu díla zaznamenaného na audiovizuálním nosiči či samotné umělecké dílo.
 2. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li v takovém případě výměna možná, může kupující od smlouvy odstoupit.
 3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) bezodkladně. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující on-line na www.promojedite.cz
 4. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány, objednávky jsou evidovány v elektronickém systému zákazníků.
 5. V případě, že se jedná o reklamaci zboží, které bylo poškozeno dopravcem, prokáže prodávající kupujícím řádně podepsaným přepravním dokladem nebo obdobným poštovním dokladem, který potvrzuje bezvadnost vnějšího stavu dodávky, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a reklamace bude z důvodu poškození při přepravě označena za neoprávněnou. Kupující tak ve vlastním zájmu zjevně poškozenou zásilku nepřevezme a nepotvrdí přepravci doručení.
 6. Všechny zásilky jsou prodejcem pojištěny proti ztrátě a poškození.
 7. Při ztrátě doporučené zásilky dopravcem či nedoručení, tuto skutečnost hlásí zákazník klientskému centru prodejce a pracovník zajistí vyřízení reklamace do 30 dnů. V případě šetření České pošty a v komplikovaných případech do 60 dnů od podání reklamace, pokud se na této prodloužené lhůtě prodávající s kupujícím prokazatelně dohodnou.
 8. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na vlastní náklady v uvedené lhůtě (odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu před uplynutím této lhůty). Po obdržení vráceného zboží, prodávající vypíše zákazníkovi dobropis ve výši ceny vráceného zboží včetně poštovného a balného a vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Z ceny zboží můžou být odečteny veškeré výhody, které zákazník čerpal (např.množstevní či jiné slevy, nevrácené dárky apod.) Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 9. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 10. Zákazník může sledovat stav vyřizování reklamace na online odkazu, který mu je zaslán po obdržení reklamace na uvedený email.
 11. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.
VII. Porušení kupní smlouvy a pohledávky
 1. Pokud zákazník stornuje svou objednávku, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, kdy již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady do výše maximálně 200 Kč. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, dodavatelem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného dodavatelské společnosti, náklady na vrácení zboží dodavateli, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě, že na straně prodejce vznikly náklady, je kupující povinen je uhradit nejpozději do 14 dnů od odeslání proforma faktury na email kupujícího.
 2. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, či při opakovaným doručením přepravci, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodejce vždy informován o odeslání balíku a obdrží i číslo balíku, včetně online stránky České pošty, kde může sledovat doručení a uložení zásilky a je opakovaně upozorněn na povinnost vyzvednutí zásilky, veškeré argumentace či oddůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brána za zcela účelová. Zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč. Za tím účelem je vystavena el. zálohová faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky kdy provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 14 kalendářních dnů). V tomto případě nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky bude navýšena o částku 80-300 Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.
 3. V případě opakovaného expresního doručení zaviněné kupujícím, musí kupující uhradit doplatek dopravného dle sazebníku kurýrní společnosti v hotovosti při převzetí zásilky. V případě neprovedení úhrady vzniklých nákladů, nepřevzetí zásilky, odmítnutí zásilky zákazník hradí tyto náklady a pokutu ve výši 500 Kč za porušení smlouvy na základě el.faktury. Pokud není faktura uhrazena ve stanoveném termínu, je pohledávka podstoupena advokátní kanceláři k právnímu vymáhání. Vymáhací proces je vstřícně a nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, kupující není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, prodejci nezbývá než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.
VIII. Ochrana osobních dat
 1. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).
 2. V případě, že si kupující nepřeje být, z různého důvodu, nadále registrován v naší databází, může o "vymazání" z databáze zažádat písemně, kde musí uvést plné znění registrace, kterou chce zrušit. Tento výmaz není možný u zákazníků, kteří porušili smluvní závazky či mají pohledávky vůči prodávajícímu. Automatické zrušení zasílání vyžádaných infomailingů lze provést výhradně automaticky on-line pomocí odkazu, který je registrovanému uživateli zaslán vždy na konci infomailingu a slouží k výmazu e-mailové adresy pro zasílání této el.pošty. Zde se však nejedná o spam - tyto informace jsou pouze na vyžádání a jsou zasílány v závislosti na nastavení v registraci nakupujícího či registrovaného.
IX. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 2. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě (mimo případů postoupení pohledávek) a jsou dostatečně chráněna před zneužitím. Na veškeré publikované texty, fotografie, multimediální prezentace, či marketingové aktivity se vztahuje přísný zákaz kopírování, dalšího využití či volného šíření bez písemného souhlasu provozovatele serveru. Zneužití bude trestáno dle příslušných zákonů.
Všechny ceny uváděné na stránkách promojedite.cz jsou uvedeny vždy včetně DPH pokud není uvedeno jinak.