Nejzásadnější novinkou je nový postup při výběru nejvhodnějšího embrya pro přenos do dělohy. Jedná se o tzv. metodu kontinuálního monitorování vývoje embryí v raných fázích jejich vývoje.

Kamera je umístěna přímo v inkubátoru, není tedy nutné s embryi manipulovat a sledovat je mikroskopem, díky tomu nejsou embrya rušena v jejich vývoji.

"Po pořízení záznamu se při jeho zrychleném přehrání dá pozorovat, jak docházelo k dělení buněk vznikajícího embrya a zda dělení buněk probíhalo dle časového harmonogramu, který odpovídá vývoji kvalitního životaschopného embrya. Je tedy možné již druhý den zjistit, zda vývoj probíhá správně a na základě toho můžeme přistoupit k transferu embrya do dělohy matky," vysvětluje Ing. Olga Teplá PhD., vedoucí embryoložka Centra asistované reprodukce Iscare IVF a dodává:

"Přístroj dokonce umí embrya analyzovat a doporučit nejlepší k transferu. Jako pomocník je počítač jistě dobrý a může embryologovi v jeho práci pomoci. Definitivní rozhodnutí by měl však udělat sám embryolog. Lidský faktor je totiž v těchto případech nenahraditelný."

Nová metoda PICSI dokáže vybrat nejkvalitnější spermii pro oplození vajíčka

Doposud byly vybírány spermie pro zavedení do vajíčka pouze podle jejich vzhledu a pohyblivosti. Metoda PICSI navíc umožňuje výběr nejkvalitnějších spermií na základě funkčního testu. Pouze zralé a kvalitní spermie totiž obsahují na své hlavičce receptor na látku hyaluronan, která je obsažena ve vrstvě obklopující vajíčko.

V přirozeném procesu se pak zralé spermie pomocí receptorů naváží na vajíčko a jedna z těchto spermií poté vajíčko oplodní. Tímto způsobem dochází k selekci nejkvalitnějších spermií.

Tato metoda je vhodná zejména při špatné kvalitě spermií a po předchozím selhání oplození.

Metoda IVM (in vitro maturace) umožňuje dozrávání vajíček mimo tělo ženy

Díky metodě IVM není potřebná doposud nezbytná hormonální stimulace vaječníků. Dozrávání vajíček totiž probíhá mimo tělo ženy.

Z vaječníků se odebírají vajíčka, která jsou ještě nezralá. V laboratoři pak během 24 až 48 hodin dozrávají a jsou užita k oplodnění a následnému transferu zpět do dělohy.

Největší výhodou této metody je, že umožňuje nestimulovat ženu hormony. Pro některé ženy je tak tato metoda výrazně šetrnější, říká MUDr. Jaroslav Hulvert, primář Centra asistované reprodukce ISCARE IVF a dodává:

V praxi se využívá zejména ve chvíli, kdy by hormonální stimulace byla pro pacientku extrémně riziková nebo na ni již prostě není čas. Je to zejména v případech, kde po stimulaci hrozí tzv. hyperstimulační syndrom a též u žen, které mají podstupovat onkologickou léčbu. Samotná hormonální stimulace by totiž onkologickou léčbu jednak zdržela a také by jí mohla uškodit."